Radno vrijeme dostave: Pon - Pet: 6:00-13:00
My Cart
0,00
092 3897 230
My Cart
0,00
Pravila privatnosti

Opći uvjeti korištenja Internet stranice

1. Prihvaćanje Općih uvjeta

Ove opće uvjete (u daljnjem tekstu: uvjeti) ispisuje NEL voće d.o.o., Ulica Brune Bjelinskog 1, 10360 Sesvete, OIB: 25565767512 (u daljnjem tekstu NEL voće) Pristupanjem stranicama www.nelvoce.hr ili korištenjem bilo kojeg dijela njihovog sadržaja ili usluga, prihvaćate ove uvjete, kao i sva ostala pravila i uvjete korištenja web stranica www.nelvoce.hr i proizvoda i usluga koje se putem iste pružaju. Ukoliko se ne slažete s navedenim molimo vas da dalje ne koristite stranice, usluge ili proizvode koje se putem njih pružaju.

2. Proizvodi

NEL voće se obvezuje da će što transparentnije opisati svaki proizvod, navesti njegovo podrijetlo te cijenu i kategorizaciju kvalitete. Sve fotografije na stranici su informativnog oblika i proizvodi ne moraju izgledati jednako kao na slikama. Sve reklamacije za proizvode prihvaćamo unutar 24h od trenutka isporučenih proizvoda ili usluga.

3. Registracija korisnika

3.1 Za korištenje pojedinih sadržaja i usluga na ovim stranicama možda se morate prijaviti u sustav pomoću adrese e-pošte, lozinke ili drugih podataka koje ćete navesti u postupku registracije.

3.2 U postupku registracije i prilikom popunjavanja osobnog profila obvezujete se navesti točne, potpune i važeće podatke.

3.3 U postupku registracije nije dozvoljeno korištenje imena, nadimaka i naziva koji su u vlasništvu trećih osoba, nezakoniti, štetni, prijeteći, koji zlostavljaju, uznemiravaju, kleveću ili su na bilo koji način štetni djeci i maloljetnicima. Nedopušteno je koristiti imena javnih osoba. U slučaju kršenja ovih pravila NEL voće ima pravo deaktivirati ili izbrisati korisnički račun.

3.4 Nije dopušteno registriranje dva ili više korisničkih računa u korist jedne pravne ili fizičke osobe.

3.5 NEL voće zadržava pravo na odbijanje registracije, kao i na ukidanje ili uskraćivanje mogućnosti daljnjeg korištenja korisničkog računa za koje je korisnik registriran u slučaju kada na bilo koji način kršite ove uvjete ili na neki drugi način usporavate ili ometate rad stranica. NEL voće zadržava pravo poduzimanja odgovarajućih mjera protiv takvih korisnika.

3.6 U postupku registracije prikupljat ćemo od Vas određene osobne podatke koji podliježu Općim uvjetima zaštite osobnih podataka. Vaše podatke koristit čemo samo za ostvarivanje naručenih proizvoda i usluga.

4. Korištenje stranice i interakcija korisnika

4.1 Aktivacijom korisničkog računa prihvaćate odgovornost za sve aktivnosti poduzete njegovim korištenjem na stranicama.

4.2 Dužni ste brinuti se o sigurnosti vaše korisničke lozinke i istu povremeno mijenjati. NEL voće ne odgovara za slučajeve zlouporabe korisničke lozinke, ali će odmah nakon što prijavite zlouporabu postupiti kako bi zaštitili Vaša prava. Prijavu zlouporabe možete izvršiti putem elektronske pošte, na adresu info@nelvoce.hr

4.3 Obvezujete se da se nećete koristiti stranicama, odnosno njihovim sadržajem i uslugama kako bi: – se predstavljali u cilju svoje promocije; – naštetili, zastrašivali ili prijetili trećim osobama, odnosno širili govor mržnje; – poticali, pogodovali poticanju i širili mržnju ili diskriminaciju na osnovi rase ili etničke pripadnosti ili boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, članstva u sindikatu, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog naslijeđa, rodnog identiteta, izražavanja ili spolne orijentacije, te antisemitizam i ksenofobiju, ideje fašističkih, nacionalističkih, komunističkih i drugih totalitarnih režima; – objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali sadržaj koji je u suprotnosti s pozitivnim propisima, zatim sadržaj koji je uvredljiv, vulgaran, rasistički, šovinistički, pornografski, koji predstavlja govor mržnje ili je na bilo koji drugi način neprikladan; – maltretirali, ugrožavali, vrijeđali, prijetili, obmanjivali treće osobe ili na bilo koji način ugrožavali njihova prava; – objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali informacije za koje znate ili morate znati da su lažne, a čije bi objavljivanje moglo nanijeti štetu drugim korisnicima i/ili stranicama; – obavljali bilo koju nezakonitu ili neovlaštenu radnju; – prenosili ili distribuirali bilo kakav nelegalan sadržaj; – objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali osobne podatke trećih osoba; – objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali sadržaj koji sadrži viruse ili sličan maliciozan software ili druge programe načinjene u svrhu uništavanja ili ograničavanja rada bilo kojeg računalnog softvera i/ili hardvera i telekomunikacijske opreme; – reklamirali ili tražili od bilo kojeg drugog korisnika da kupi ili proda bilo kakav proizvod i/ili uslugu, koristili informacije dobivene iz sadržaja na stranicama za kontaktiranje drugih korisnika u svrhu reklamiranja, predstavljanja ili prodaje proizvoda bez njegovog dopuštenja te objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali neželjene sadržaje korisnicima bez njihovog pristanka ili traženja; – provodili bilo kakve piramidalne sheme, lančana pisma, junk mail, spam ili bilo koji drugi oblik višestrukog slanja komercijalnog ili drugog sadržaja; – objavljivali, prenosili i/ili razmjenjivali sadržaj zaštićen autorskim i drugim pravima intelektualnog vlasništva trećih osoba; – sugerirali Vašu povezanost sa stranicama; – kršili bilo koji pozitivan propis.

5. Sadržaj i usluge Internet stranice

5.1 Stranice Vam omogućavaju da koristite različite sadržaje i funkcije. Sadržaje stvara NEL voće, naši suradnici i partneri.

5.2 NEL voće ne odgovara za sadržaje partnera i trećih osoba.

5.3 Stranice sadrže i dokumente, podatke, informacije kao i veze (“linkove”) do drugih Internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, u opsegu u kojem je to potrebno i moguće, kao takve označavati. NEL voće nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama uopće te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba. NEL voće se odriče svake odgovornosti zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na takvim stranicama trećih osoba, kao i zbog eventualnih proizvoda ili usluga koji su se stekli putem takvih trećih stranica. Neće se smatrati da su takve treće osobe na bilo koji način povezane s NEL voće samo zbog postojanja veze s web stranicom.

5.4 NEL voće do najveće mjere dopuštene pozitivnim propisima ne odgovara za bilo kakvu štetu koja može biti uzrokovana Vama ili drugim korisnicima u svezi s korištenjem ili pouzdavanjem u bilo koji sadržaj objavljen na stranicama.

5.5 Sve objave, poruke, tekstovi, prikazi, fotografije, video snimke i drugi materijali (u daljnjem tekstu: sadržaj) objavljeni na stranicama, prenešeni preko stranica ili linkani sa stranica isključiva su odgovornost osobe od koje je takav sadržaj potekao. NEL voće ne daje nikakva jamstva glede točnosti, potpunosti ili autentičnosti takvog sadržaja.

5.6 U slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba s osnova naknade štete prema NEL voću, a po bilo kojoj osnovi vezanom uz sadržaj koji ste dostavili, obvezujete se preuzeti cjelokupnu odgovornost za takvu štetu te poduzeti sve radnje kako bi otklonili takvu odgovornost od NEL voća, te nadoknaditi NEL voću svu štetu koja joj je nastala temeljem takvih zahtjeva trećih osoba.

5.7 NEL voće zadržava pravo na promjenu, privremenu obustavu, odgodu i prestanak prikazivanja ili pružanja bilo kojih sadržaja i usluga u bilo koje vrijeme i iz bilo kojeg razloga. NEL voće također ima pravo ograničiti pristup određenim uslugama, sadržajima i dijelovima istih bez prethodne najave.

6. Autorska prava

6.1 Svi sadržaji, dokumenti, podaci i informacije objavljeni na stranicama uključivo sa svim sadržajima koje daju korisnici, zaštićeni su autorskim pravom i drugim pravim intelektualnog vlasništva, te se ne smiju se objavljivati, reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti bez izričitog prethodnog pisanog pristanka nositelja odgovarajućeg prava i NEL voća.

6.2 Korisnik osobito nema pravo skidati, umnožavati, mijenjati, uređivati, distribuirati, prikazivati, brisati, slati, prodavati, preprodavati, prilagođavati, mijenjati sadržaj, stvarati izvedenice, uključivati na druge Internet stranice ili medije ili koristiti na bilo koji način osim za osobne svrhe za kućnu uporabu.

6.3 Urednički sadržaj stranica je vlasništvo NEL voća.

6.4 Korištenjem stranica daje Vam se ograničena, neisključiva, neprenosiva i opoziva dozvola za korištenje sadržaja stranica na način da se iste pregledavate za osobne svrhe i to uz poštivanje sljedećih uvjeta: – Sadržaje i usluge korisnik koristi na vlastitu odgovornost; – Korisnik smije koristiti sadržaje i usluge jedino uz poštivanje autorskih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva njihovih nositelja i NEL voća; – Korisnik ne smije činiti nikakve modifikacije na sadržajima i uslugama bez prethodnog izričitog pisanog pristanka NEL voća; – Na svim korištenim sadržajima i materijalima, ako priroda stvari to dopušta, moraju biti vidljive napomene o autorskom pravu, zaštitni znak, žig, logo.

6.5 Radi izbjegavanja svake dvojbe, NEL voće izričito zadržava i ne prenosi na korisnika bilo koja druga prava u odnosu na sadržaj stranica, te zabranjuje korištenje sadržaja stranica, osim kako je to određeno ovim Općim uvjetima i kako je to eventualno dozvoljeno uputama na samim stranicama.

6.6 Objavom Vašeg sadržaja (natječaja, profila, komentara i sl.) na stranicama dajete NEL voću pravo korištenja tog sadržaja vremenski i prostorno neograničeno bez obveze plaćanja bilo kakve naknade. NEL voće ima pravo takav sadržaj objavljivati, reproducirati, distribuirati, modificirati, prilagođavati, prevoditi i na bilo koji drugi način koristiti. Navedeno se ne odnosi na Vaše osobne podatke.

7. Jamstva korisnika

7.1 Prilikom objave ili učitavanja (upload) Vašeg sadržaja na stranice dajete NEL voću sljedeća jamstva u pogledu takvog sadržaja: – da je autor navedenog sadržaja odnosno da je od autora ili drugog nositelja autorskog prava ili drugog prava intelektualnog vlasništva ovlašten objavljivati takav sadržaj; – da je sadržaj u skladu sa svim pozitivnim propisima; – da objava sadržaja zaštićenih autorskim pravom ili drugim pravom intelektualnog vlasništva u bilo kojem obliku neće ni na koji način vrijeđati prava trećih osoba, uključujući osobito autorsko pravo i druga prava intelektualnog vlasništva, ugled, čast i dostojanstvo, pravo na privatnost te druga prava trećih osoba; – da korištenje tih sadržaja na stranicama neće prouzročiti štetu, materijalnu ili nematerijalnu, NEL voću, drugim korisnicima ili trećim osobama; – da su sadržaji prema vašem najboljem znanju potpuni, istiniti i točni.

7.2 Ovime pristajete da ćete sve eventualne zahtjeve za naknadu štete, koji budu postavljeni prema NEL voću zbog vaše povrede ovih uvjeta uključujući i gore navedena jamstava preuzeti na sebe, te da ćete svim oštećenim korisnicima i trećim osobama nadoknaditi svu štetu i troškove nastale zbog povrede navedenog.

8. Odgovornost

8.1 NEL voće ne odgovara ni za kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog prekida dostupnosti, neobjavljivanja, odnosno brisanja sadržaja ili greške u radu stranica, ali se obvezuje da će sve greške pokušati otkloniti u najkraćem mogućem roku.

8.2 Stranice koristite isključivo na vašu vlastitu odgovornost. NEL voće kao niti jedna treća osoba povezana sa njome, ne jamče ni na koji način da upotreba stranica neće biti prekinuta ili da će biti bez poteškoća u radu. Prihvaćate da pristup ovoj internetskoj stranici ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen zbog rutinskog održavanja stranice tako i iz drugih razloga za koje nije odgovoran NEL voće.

8.3 Upoznati ste i suglasni ste s činjenicom da pri korištenju internetskom mrežom ponekad može doći do tehničkih problema pri funkcioniranju navedene, a s time i do privremenog prekida usluga. Takvi i slični događaji su izvan naše kontrole pa iz toga razloga NEL voće ne može biti odgovoran za bilo kakav gubitak podataka ili kakav drugi događaj do kojeg može doći za vrijeme korištenja i pružanja usluga. NEL voće ni u kojem slučaju neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja ili nemogućnosti korištenja ove internetske stranice.

9. Opće odredbe

9.1 Na odnos između Vas i NEL voća primjenjuju se pozitivni propisi Republike Hrvatske. U slučaju spora nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

10. Kolačići (eng. Cookies)

10.1 NEL voće zadržava pravo pohranjivanja Vaših kolačića (eng. cookies).

10.2 Kolačići (eng. cookies) predstavljaju skup podataka koji služe kao Vaš anonimni i individualni identifikator, na način da ga Internet stranice koju posjećujete, šalje vašem pregledniku. Kada pristupite stranici www.nelvoce.hr na Vaš uređaj primate i pohranjujete informacije o vašim prethodnim posjetama (npr. koliko puta ste pristupili stranicama). Prilikom svakog sljedećeg pristupa na Internet stranicu, naš sustav će pretraživati Vaš kolačić (eng. cookie) tražeći prethodno zapisane podatke i zabilježbe.

10.3 Kolačići (eng. cookies) ne sadrže Vaše osobne podatke, već omogućuje brže i učinkovitije aktiviranje informacija, podataka i postavki koje ste već prethodno koristili prilikom Vaših pristupa našim stranicama. Našim kolačićima (eng. cookies) koji će se nalaziti na Vašem uređaju ne može pristupiti druga Internet stranica. NEL voće statistički prati posjećenost svojih stranica isključivo radi dobivanja nužnih informacija o marketinškoj uspješnosti svojih stranica, pritom koristeći uslugu treće strane.

10.5 Ukoliko želite zabraniti primanje kolačića (eng. cookies) Internet stranice www.nelvoce.hr postavke Vašeg uređaja možete podesiti tako da u izborniku svog preglednika pod naslovom Alati/Opcije (Tools/Options) izaberete tu mogućnost.

10.6 Korištenjem Internet stranice www.nelvoce.hr dajete svoju suglasnost za gore opisani način provođenja analize korištenja navedene Internet stranice.